Min portfölj strategi

När det gäller aktier är min huvudstrategi att investera i utdelningar. Vad jag menar med det är att de aktier jag köper skall betala löpande utdelning och ha en god historik av just löpande avkastning.

Jag anser att värdet på min depå till viss del blir mindre volatilt (mer stabilt) genom aktier som ger utdelning men det är inte värdetillväxt på depån som är mitt primära mål. Mitt primära mål är att utdelningarna skall växa för att min passiva inkomst successivt skall öka.

Portföljen består av flera bra bolag som år för år ökat utdelningen men även av några bolag där utdelningstillväxten är minimal. Jag syftar nu till mina innehav i preferensaktier. Deras vare sig värdetillväxt eller utdelningstillväxt är särskilt imponerande vilket grundar sig i att de är mindre volatila men samtidigt ger en betydligt högre direkt avkastning.

8% direktavkastning är attraktivt.

Jag har två mått på vad jag tycker är en rimlig avkastning, för en aktie med utdelningstillväxt anser jag att 4% är en rimlig nivå men helst något högre. För preferensaktierna där jag saknar utdelningstillväxt är det istället direkt avkastningen som är intressant och där ser jag nivåer runt 8% som attraktiva.

Eftersom jag köper varje månad gör det mig inte så mycket om börsen gått upp eller ned, målet är ju att öka den passiva avkastningen och det gör jag oavsett. Fördelen om börsen gått ner är att jag kan köpa fler i antalet för samma inköpsbelopp.

Olika faser i livet gör att man investerar på olika sätt, som ung med många år framför mig väljer jag att placera allt mitt kapital i olika typer av värdepapper och investeringar. Vid en given tidpunkt kommer jag dock att omvärdera detta och sänka den potentiella avkastningen mot stabilare investeringar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *