14 lönesamtal avklarade!

I januari och hittills i februari har jag haft 14 lönesamtal. Jag syftar dock inte på det lönesamtal du brukar ha på jobbet (det har jag kvar). Det jag syftar på är att jag har fått tagit del av 14 årsrapporter av bolag jag har investerat i.

I årsrapporterna framgår såklart hur året har gått för bolaget och vilka framtidsutsikter ledningen ser för bolaget etc. Dessa är viktiga för att jag ska kunna utvärdera om jag vill fortsätta vara investerare i bolag men i dessa framgår också det jag kallar för lönesamtal.

Om vi tar Castellum som exempel gav de förra året en utdelning på 6,1 kr / aktie fördelar på två utdelningstillfällen, ett på våren och ett på hösten. Det är den här utdelningen som är min passiva avkastning / passiva inkomst. Frågan inför årsrapporten är alltså hur mycket Castellum vill ge mig i passiv inkomst i år? Om Castellum väljer att sänka utdelningen ja då får jag en lägre passiv inkomst men om de istället väljer att höja utdelningen får jag en högre passiv inkomst utan att jag egentligen själv har gjort något.

I Castellums fall valde de att höja utdelningen i år vilket gör att jag kan njuta av 6,5 kr / aktie istället för 6,1 kr / aktie som förra året. Totalt har 14 av de bolag jag investerat i rapporterat och av dessa är det 8 st som höjt årets utdelning, 5 som lämnat den oförändrad och 1 som sänkt sin utdelning.

Ganska bra utdelning på lönesamtalen hittills alltså 😉

Jag har nu 8 lönesamtal (årsrapporter) kvar att se framemot eller ja 9 st lönesamtal om jag även räknar in riktiga lönesamtal på jobbet!