Skyfall i Tele2

Idag är en extra roligt dag som aktieägare i Tele2 då styrelsen den 22 augusti beslutade om en extra utdelning om 6 kr / aktie. Avstämningsdag var den 26 augusti och idag regnar alltså pengarna in på kontot.

Senaste gången Tele2 genomförde en extra utdelning var 2015, då till följd av en lyckad försäljning av den Norska verksamheten. Extra utdelningen denna gång kommer ifrån fusionen i Nederländerna med Deutsche Telekom den 2 januari och försäljningen av ett samriskbolag i Kazakstan som slutfördes 28 juni.

Ordinarie utdelning för Tele2 är i år 4,4 kr / aktie vilket betyder att direktavkastningen för 2019 på dagens kurs nu ökar från ~3,1% till ~7,5%. En riktigt bra direktavkastning för året alltså men med förbehållet om att denna nivå är just en engångsföreteelse.

För mig personligen där Tele2 är ett av mina 3 kärninnehav betyder ovan att en skälig slant nu finns tillgänglig på mitt ISK. För er som hoppades på ett uttag och en flaska bubbel ikväll måste jag tyvärr meddela att så inte är fallet. Utdelningen återinvesteras och blir nu ett bra tillskott som förhoppningsvis kommer generera än mer avkastning framöver.