Efterfest: Augusti

Den första dagen varje månad betyder att månaden som precis passerat nu kan utvärderas, det är dags för efterfest!

Jag kommer tillbaka till vad jag menar med just efterfest men ny månad betyder att det nu går att blicka tillbaka på månaden som precis gått. För att göra detta utvärderar jag 3 områden, totalt kapital, passiv avkastning och sparande. Dessa lägger jag sedan in i Excel som sen sköter resten och räknar ut hur månaden faktiskt har gått.

Totalt Kapital

Det första jag gör är att jag tar ut aktuellt kontosaldo ifrån respektive bank för att kunna få ihop en siffra för totalt kapital. Det är alltså allt sparande, investeringar och eventuella kontanter sammanlagt.

I Juli gick jag för första gången över en ny kapitalgräns och utveckling i Augusti gör att jag nu ligger ytterligare en liten bit högre upp ovanför denna gräns.

Att stapeln för 2019 är orange beror på att 2019 inte är avslutat ännu, den kan ju både gå upp och ner men mitt mål är att den ska upp hela vägen till nästa kapitalgräns innan 31 december.

Första januari 2020 byts sen alltså färgen för 2019 till grön och istället skapas då en ny orange stapel för 2020.

Passiv inkomst

För att få ut denna tittar jag på antal aktier och hur mycket respektive aktier ger i utdelning för året. Säg att jag har 500 aktier och varje aktie ger 2 kr i utdelning. Det blir då totalt 1000 kr som fördelas på årets 365 dagar och resulterar i en passiv inkomst på 2,7 kr / dag. I nedan diagram är detta precis vad jag har gjort för alla aktier jag ägde den 31 augusti.

26,4 kr / dag blev alltså utgående värde för augusti vilket också är det högsta värdet hittills!

Dock en lång väg kvar till målet som är satt till 317 kr / dag men någonstans måste man börja 🙂

Sparande

Sparandet för augusti var på en något högre nivå än vad jag budgeterat för men under juli var sparandet åandrasida något lägre vilket gör att augusti nu kompenserar lite för juli. Jag kommer inte att visa något diagram för sparande denna månad. Anledningen är att augusti är sista löneutbetalningen som baseras på 75% anställning. Från och med september gäller istället den nya budgeten jag skrev om i förra veckan där jag kommer redovisa ett stapeldiagram så fort 1 oktober är här.

Vaddå efterfest?

Ja vad menar jag då med efterfest, det är väl ingen efterfest att sitta och utvärdera investeringar och sparande? Nej men jag ser efterfest i det här sammanhanget som ett sätt att visualisera ekonomi och balansen i livet.

I budgeten har jag ju gjort rum för att jag ska kunna leva här och nu i kombination med att kunna spara för framtiden. Hela månaden är alltså en enda lång fest med jobb, relationer, kompisar, familj och massor med andra händelser. Sparandet är mycket mer långsiktigt än bara här och nu, vilket betyder att resultatet av sparandet kommer först efter-festen.

Min månadsavstämning är inte bara ett sätt för att se hur mycket kronor i avkastning jag har. Det är ett sätt för att tänka tillbaka på månaden som gått, de saker jag fått uppleva och alla de val jag gjort som sparat mig en tia här och där. Dessa tior syns alltså först i sparandet, sen i kapitalet som investering och till sist som avkastning vilket nästa månad ökar mitt sparande men helt av sig självt.

Det är vad jag kallar efterfest, men kom ihåg att utan fest blir det heller ingen efterfest!

Skyfall i Tele2

Idag är en extra roligt dag som aktieägare i Tele2 då styrelsen den 22 augusti beslutade om en extra utdelning om 6 kr / aktie. Avstämningsdag var den 26 augusti och idag regnar alltså pengarna in på kontot.

Senaste gången Tele2 genomförde en extra utdelning var 2015, då till följd av en lyckad försäljning av den Norska verksamheten. Extra utdelningen denna gång kommer ifrån fusionen i Nederländerna med Deutsche Telekom den 2 januari och försäljningen av ett samriskbolag i Kazakstan som slutfördes 28 juni.

Ordinarie utdelning för Tele2 är i år 4,4 kr / aktie vilket betyder att direktavkastningen för 2019 på dagens kurs nu ökar från ~3,1% till ~7,5%. En riktigt bra direktavkastning för året alltså men med förbehållet om att denna nivå är just en engångsföreteelse.

För mig personligen där Tele2 är ett av mina 3 kärninnehav betyder ovan att en skälig slant nu finns tillgänglig på mitt ISK. För er som hoppades på ett uttag och en flaska bubbel ikväll måste jag tyvärr meddela att så inte är fallet. Utdelningen återinvesteras och blir nu ett bra tillskott som förhoppningsvis kommer generera än mer avkastning framöver.

Jag sparar 51% av lönen.

Om ni läst avsnittet ”Om mig” är ni medvetna om att jag nyligen fullgjort mina studier och från september går upp från 75% till heltid. Det innebär att det är dags att revidera budgeten eftersom nuvarande budget baserats på ej avlönade studier och 75% förvärvsarbete.

Jag sätter budgeten utifrån att den skall bli 0, alltså alla pengar in ska fördelas på en kostnad eller i ett sparande. I diagrammet utgifter finns två poster som egentligen är sparande, Avanza och amortering. Avanza är helt enkelt den del av lönen som skall investeras och amortering är det banken kräver för bostadsrätten. Dessa två är inte kostnader men likväl utgifter, de ska flyttas från lönekontot. Tillsammans blir utgiften för Avanza och amorteringen 51% vilket innebär att målet är att spara 51% av lönen varje månad.

Målet är att spara och investera 51% av lönen varje månad.

Resterande 49% är kostnader, alltså faktiska utgifter. Dessa delas upp på 18 stycken kategorier där inget lämnas åt slumpen. Allt från klippning till lunch och streamingtjänster har egna förutbestämda belopp. Dessa förs sedan över till olika e-sparkonton i väntan på att de skall förbrukas om det inte dras av via autogiro eller e-faktura.

Du noterar säkert även kategorin resa och övrigt. Dessa handlar för mig om ett sunt sparande, det måste finnas utrymme för spontanitet, umgänge och upplevelser. För även om jag sparar aktivt för framtiden anser jag att det behövs en balans. Det kan inte bara handla om långsiktighet, det måste få finnas utrymme för att även leva här och nu.

Första inlägget!

Hej och välkomna!

Aktier, investeringar och privatekonomi är ett av mina största intressen och länge har jag tipsat familj, vänner och bekanta. Flera av dessa tips har jag dock känt att andra skulle vara än mer hjälpta av varför jag nu startar hemsidan och Bloggen VarjeTia. Tanken är att VarjeTia.se skall fyllas på med tips och tricks för privatekonomi.

Bloggen VarjeTia skall sedan ta vid och utifrån dessa principer omsätta dem i verkligheten i syfte att ge verkliga exempel ifrån min egen vardag och privatekonomi.

På det sättet hoppas jag både hjälpa mig själv att reflektera över min resa mot att ”Arbeta för att leva, inte för att överleva” och förhoppningsvis samtidigt även inspirera er läsare. Inte för att nödvändigtvis göra samma förändringar som jag själv gör men att jag genom mina förändringar kan inspirera er till att göra era egna.

Återigen varmt välkomna till bloggen VarjeTia!